Resimator organiserer boliginformasjon og tjenester i ett og samme system

Resimator er en løsning som gir brukere av dine bygg en god opplevelse og en digital kundereise. Løsningen er en kommunikasjonsplattform som sikrer riktig informasjon til rett tid og til rett sted. Den setter også deg som kunde i kontakt med de service tilbud som er i bygget eller i nærområdet.

Som forvalter og eier sikrer vi at ditt bygg oppleves som et økosystem med din kunde i fokus. Dette gir en bedre opplevelse for både eier og bruker.

Hvorfor Resimator?

Visjon

Vår visjon er å digitalisere kundereisen innen eiendom med fokus på bedre forståelse av den verdi som ligger i det enkelte bygg. Dette realiserer Resimator med helhetlig tilnærming til bygget og dets økosystem gjennom digitalisering og bruk av innovative IOT løsninger.

Kommunikasjons­kanaler

Byggeier står overfor flere problemer med hensyn til å styre sine leietakere og egne eiendommer. Bransjen mangler raske og robuste kommunikasjons­kanaler mellom beboere, byggeier og deres tjenesteleverandører.  

Et system

Resimator tar sikte på å bringe alle involverte parter i boligsektoren (dvs. gårdeiere, forvaltere av eiendom, leietakere og tjenesteleverandører) i en felles kommunikasjonskanal for så å automatisere tjenestene innenfor plattformen. 

Vi tilbyr web- og mobilapplikasjoner til leietakere og boligforvaltere, som støtter bolighåndtering, reparasjoner og kapitalforvaltning. Ved hjelp av vår plattform kan bolig informasjon og tjenester organiseres innenfor et og samme system.

Raskt og effektivt

Eiendomsforvaltere kan raskt og enkelt få tilgang til informasjonen de trenger og hjelpe leietakerne i sanntid. 

Kort sagt kan boligforvalteren levere sine tjenester på en enklere, raskere og effektiv måte. Dette gir sikrer en bedre opplevelse for alle i bygget og man får en helhetlig strategi rundt analyse og innsikt.

Gårdeier

Resimator er en moderne boligstyringsløsning som reduserer kommunikasjonsutfordringene mellom ulike tjenester som kreves for å holde kvaliteten på driften av eiendommene på et høyt nivå.

Resimator gir deg en integrert bolighåndteringsløsning designet for å håndtere alle viktige prosesser for en moderne boligforvaltning. 

Litt mer om hva som inngår:
  • Kommunikasjonsplattform for det enkelte bygg
  • Chat for direkte kommunikasjon
  • Tilbud relatert til bygget for å sikre tilgang til tjenester
  • Forvaltningsmodul for bygget med CRM, CMS og Analytics
  • Innsikt rundt bruk av bygget

Leietager

Resimator gir leietaker mye funksjonalitet:
  • Live data og informasjon om bygget
  • Chat og direkte kommunikasjon med gårdeier eller andre leietakere i bygget
  • Tilgang til tjenester og produkter som forenkler din hverdag
  • Kontrakter og viktig informasjon for bygget.

Dagens leietakere er opptatt av hvordan det enkelte bygg kan legge til rette for en enklere hverdag og tilgang til tjenester som er relevante. Det er viktig at man i et moderne bygg ser på skjæringspunkter mellom jobb og privat, da dette er et område hvor kravene til tjenester og produkter er stadig økende.

Resimator åpner opp kommunikasjon og gir tilgang til en plattform for å drive det enkelte bygg som et økosystem.

kontakt oss

Ta kontakt med oss så tar vi en uforpliktende prat.